Skoteråkning

Skoteråkningen i Funäsdalsfjällen är sen många år reglerad och omgärdad av en rad detaljerade bestämmelser och begränsningar, se denna länk. Baggårdens Samfällighetsförening har, med dispens från kommunen, kompletterat med specifika regler för vårt närområde (Brf) och som skall efterlevas av boende och besökare. Nedan finns tre dokument som ni skall ta del av och, vid behov, skriva ut.

 

•  Snöskoterkort  inkl regelverk i sammandrag. Kan skrivas ut vid behov, men det finns också ett inplastat ex i varje stuga och som skall medföras vid färd.
 
•  Karta  över Baggården med markerade tillåtna färdvägar för utfart från resp. infart till området från skoterleden. OBS förbjudet med snöskoteråkning i slalombacken! Klicka på ikonen längst ner så öppnas kartan i full storlek på ny sida.
 
•  SNÖSKOTERTRAFIK - hela skrivelsen från Samfällighetens styrelse.