Historia

Baggårdens historia
När Lars Wahlberg i början på 1960-talet köpte ett större markområde i Messlingen, öster om bykärnan, blev det den största turistsatsningen i byn.

Wahlberg började med att uppföra 10 stugor ner mot sjön med plats för 40 personer. Sedan köpte han ett stort hus i Hede som gjordes i ordning med modernt kök och matsal. Övervåningen blev modernt inredd med plats för sex personer. Senare köptes ett härbre från Oviken och ett från Ransjö. Tillsammans bildar dessa hus under 1970-talet den centrala punkten i Baggården. Här återfanns reception och butik.

Ytterligare hus och härbren köptes in, i första hand från Iggesunds Bruk, för att märkas, plockas ner och fraktas till Baggården, där de åter byggdes upp. Så småningom hade stugbyn växt till 21 hus med plats för 87 gäster.

Wahlberg sålde Baggården 1977 till tre byggnadsfirmor från Stockholm och Uppsala som ägde stugbyn i två år. Därefter köptes Baggården av ABAK:s ägare Bo Göransson. I samband med detta startade en utbyggnad med 12 hus första året och sedan ytterligare 28 hus. Även en ny byggnad för reception och butik byggdes, då den gamla receptionen blivit för liten. Idag finns det 84 hus i stugbyn, varav 16 är privatägda.

Information om Brf Baggården
Bostadsrättsföreningen Baggården äger 47 stugor för andelsboende, en affärsfastighet med reception och ett kontorshus med tillhörande konferenslokal. Ytterligare några fastigheter för seviceändamål finns.
Föreningen har ca 360 medlemmar som äger knappt 400 andelar. Varje stuga är uppdelad i 24 andelar. Varje andel består av två veckor, en under första och en under andra halvåret. I princip är veckorna kalenderbundna men flexibilitet eftersträvas och via en bytespool kan byte av kalenderveckor ordnas.
Föreningen har på årsstämmorna 2007 och 2008 beslutat koncentrera verksamheten till färre hus. Hösten/vintern 2008/09 har därför sju hus längst upp på Skogsvägen sålts. Några år tidigare såldes ett antal hus nere på Sjövägen.

För närvarande finns ett stort antal andelar till salu.

Brf har två fasta tjänster, en för vaktmästeri och spårskötsel och en föreståndare för affär och reception inkl medlemsadministration. Affärsrörelsen liksom reception, uthyrning och städning sköts sedan andra halvåret 2007 i Brf's egen regi. Föreningen svarar för spårhållning och preparering av skidspår och skidbacke på vintern. I affären finns ett rikhaltigt sortiment av dagligvaror. Drivmedel för fordon finns liksom diverse utrustning för såväl sommar- som vinteraktiviteter. Fr o m vintern 2008-09 finns även en liten caféhörna i butiken.
En entreprenör i omedelbar närhet av affärsfastigheten erbjuder ridning med islandshästar. Fr o m säsongen 2009-10 planeras Kappruliften att åter öppnas av en ny entreprenör.

Anläggningens karaktär, en liten by i en i övrigt till stora delar kommersialiserad fjällvärld, är ett koncept som vi slår vakt om. Den passar framförallt barnfamiljer och gäster som söker en rofylld och avstressande fjällvistelse i orörd natur.