Invigning av affären

Den 30 dec kl 15:00 klipps banden och affären invigs efter ombyggnaden. Välkomna!