Kallelse till årsstämma den 30 juni 2022, Digitalt