Stämman framflyttad – incident med utskick av kallelsen.

På grund av sjukdom hos vår administratör har kallelsen till årets stämma inte skickats ut i enlighet med föreningens stadgar. Kallelsen ska meddelas minst två veckor innan ordinarie stämma. För årets stämma blev den endast publicerad i tid på BRF Baggårdens egen hemsida men ej utskickad per e-post eller vanlig post till medlemmarna som sig bör. Det är en viktig del av stadgarna, för att alla medlemmar ska ges möjlighet till att närvara och kunna utöva sin demokratiska rätt.

Det är såklart mycket beklagligt, men det innebär att stämman inte kan fatta beslut och därmed inte fylla sitt syfte.

Stämman kommer att flyttas till slutet av augusti, vi återkommer med ny kallelse.

Passa på att besöka Baggården i sommar. Varma sommarhälsningar BRF Baggårdens styrelse,

Rasmus Gillingsjö, Ordförande

Ni får gärna höra av sig till oss i styrelsen om ni har några frågor/funderingar gällande framflyttad av möte.